I media

I media

Växer med skogen

På landsbygden måste man vara mångsysslare. Det vet Hans-Olov Lönn och sambon Monika Nylander som driver Järbo Trädgårdsservice med Bygg & Trä. I företaget ryms lite av varje. Största uppdraget är presentförpackningar till bryggeriet Jädraöl, en produktion som nu ska bli betydligt mer rationell. Med stöd från Skogsstyrelsen bygger paret en helt ny såg- och snickeribyggnad med bygghandel och kontor.

– Här ska bandsågen stå med fyrkutterhyveln från Logosol och lamellsågen, pekar Hans-Olov Lönn när han visar runt på bygget som än så länge bara kan anas i gruset. På ritbordet är det betydligt verkligare och för varje kvadratmeter finns en snillrik lösning.

Intill familjegården bygger Hans-Olov Lönn en såg-och snickeribyggnad. Namnet på verksamheten blir Sefres trävaruhandel och bygget kan följas via Facebook (Sefres Trävaruhandel).

 

Fyrkutterhyvel PH360 från Logosol kommer att få en bättre placering i den nya tillverkningslinan som Hans-Olov Lönn bygger i Järbo.  

Hans-Olov Lönn bor med sin familj på släktgården i Järbo utanför Gävle. Härifrån drivs även företaget som bland annat producerar 3000 träpresentförpackningar per år för bryggeriet Jädraöl.

– Idag är maskinerna utspridda i olika byggnader och en grundtanke med det nya huset är att vi ska kunna få en mer effektiv produktion, säger Hans-Olov Lönn, som har funderat en hel del på hur han ska få tillverkningslinan så smidig som möjligt.

Maskinerna ska placeras i ordningen: sågning, klyvning och hyvling. Bland speciallösningarna finns ombyggda transportband för bakarna och ett genomtänkt fläktsystem som tar hand om sågspånet.

– Att bygga upp en riktig produktionslina har flera fördelar. Vi kan ta fler uppdrag, hålla leveranstider, arbeta effektivare och garantera en jämn kvalité. Sen är det ju roligare att jobba när det är enkelt, säger Hans-Olov Lönn.

Den nya såg- och snickeribyggnaden uppförs med stödet Väx med skogen som ingår i regeringens satsning för att skapa förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt inom träförädling. Namnet på verksamheten blir Sefres trävaruhandel.

– För oss betyder det mycket att vi fick vår ansökan beviljad. Det visar att vi är på rätt väg, säger Hans-Olov Lönn, som har fullt upp att få bygget under tak. – Stommen ska upp innan snön och sen blir det väl att spika inomhus i vinter.

Förutom presentförpackningar har företaget uppdrag inom bland annat panel och golv. I produktionen används lokalproducerat virke med hög kvalité.

– Virket kommer från egen skog och lokala skogsägare. Ofta går det till så att någon har beställt en trädfällning och så får trädet följa med hem.

I sitt arbete verkar Hans-Olov Lönn för att sprida kunskap om fetved som ett mer miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Som skogsägare kan man ta fram egen fetved genom att aktivera trädets skyddsmekanismer. Fetved produceras från furu som randbarkats eller toppkapats för att få en ovanligt hög andel av kåda och hartser.

– Det vi bygger i dag ska även vara hållbart i framtiden. Vi måste börja ta ansvar för vilket material vi väljer, säger Hans-Olov Lönn.

Läs mer om fetved på webbplatsen fetvedensvanner.com
Vår hemsida hittar du på sefres.se.

Artikeln återfinns här

 

Järbo får en byggvaruhandel

HansOlov Lönn och hans fru Monica får Skogsstyrelsens stöd, ”Väx med skogen”, i år. Pengarna läggs på att utveckla verksamheten Järbo trädgårdsservice, med inriktning mot trävaror. De ska starta en byggvaruhandel.

Det har gått cirka sex år sedan Stigs småstugor slog igen i Järbo och sedan dess har det inte funnits någon virkeshandel där.

– Byborna pratar om att det var så bra när Stigs småstugor fanns. Jag tycker att närproducerat ska ha ett värde, så nu försöker vi göra något av det själva, säger HansOlov Lönn.

Han är också träambassadör för Gävleborg/Dalarna hos LRF och han tycker att det är viktigt att visa marknaden att det går att satsa på lokalproducering av virke.

– Det är inte bara ägg och mjölk som kan vara lokalproducerat, även trävaror, säger han.

HansOlov Lönn är mån om klimatet och han påpekar att han ofta ser timmerbilar som hämtat träd i närheten av Järbo för vidare transport.

– Det är vansinne. Flera kunder borde handla av de lokala byggföretagen, så att det blir mindre transporter. Man måste förädla virket där växplatsen är, säger han.

HansOlov Lönns företag producerar öllådor till Jädra öl, som sedan säljer dessa. I framtiden vill han också ha några anställa, och då främst ungdomar.

– Desto fler arbetstillfällen, desto bättre för byn. Jag vill att unga ska stanna kvar i Järbo, säger han.

Järbo trädgårdsservice tilldelas 754 000 kronor av Skogsstyrelsen. Pengar som kommer att läggas på bland annat en såg av märket Serra alpina, som är tillverkad i Tyskland, en hyvel Logosol 360, en lamellsåg och virkestransportörer.

– Tanken är att jag ska kunna ta fram det som kunden vill ha och göra det från början. Det vi kommer att bidra med är virke som man inte hittar i en vanlig bygghandel. Jag kommer att erbjuda virke med hög kvalitet till exempel fetved, säger HansOlov Lönn.

Ett såghus på 16 gånger 20 meter ska byggas. Det ska innehålla en såghall, snickeri, kontor och en butik.