Skogsägare

Som skogsägare får vi idag många goda råd, från många olika håll, om hur vi ska sköta våra skogar.

När jag växte upp för 20 år sedan fick jag lära mig om skogen av min far. Då var det viktigt att satsa på kvalité och inte i första hand kvantitet. Idag vill bland annat skogsägarföreningen att vi ska höja tillväxten med 20 procent, genom att använda förädlat plantmaterial, hård röjning och gallring.

Jag tycker att vi som skogsägare behöver höja blicken och se utanför de här råden, att åter igen se vår skogsskötsel i ett vidare och mera långsiktigt perspektiv.

Frågan är – om vi nu sköter om ett träd i närmare 100 år, vill vi då att det ska vara förbrukat på 30 år?

Vilka råd får vi om 30 år det kan vi naturligtvis inte veta idag, därför borde vi skapa oss en bild av hur vårt virke ska användas om 100 år.

Ta till exempel frågan om förädlat plantmaterial. De träd som avverkas på en viss plats är ju bäst anpassat att växa på just den platsen. Så har naturen fungerar sedan begynnelsen. Att göra som idag, bara för att några vetenskapsmän kommit på att vi ska tala om för naturen att den haft fel alla dessa år, det tror inte jag är rätt väg att gå.

Jag vill dra en parallell till vårt sett att bygga hus. Fram till 1930-talet var vi väldigt måna om vilket virke som skulle användas till vad. Takstolar var det vi valde med störst omsorg, eftersom vi av erfarenhet visste att det var en utsatt punkt i ett hus. Takstolar ska ju inte bara bära det tunga taket utan, på våra breddgrader, även stora snötyngder. Ännu på 1970-talet gick det faktiskt rätt lätt att få tag i virke av god kvalité. Det är skillnad mot dagens dataprogram som räknar ut dimensioner och antal kvistar per meter, som får avgöra virkets kvalité. Hur tätvuxen en bräda är har inte längre någon betydelse.

Men någonting är på väg att hända. Vi har allt fler kunder som söker tätvuxet virke till byggnadsvård och som har väldigt svårt att hitta den kvalité som behövs för att kunna vårda gamla byggnader.

Idag när vi inom område efter område går över till ett mera långsiktigt och hållbarare tänkande, går skogsindustrin i motsatt riktning. Det vill vi motverka genom att i vår verksamhet jobba med att inspirera skogsägare att börja fundera vad de vill att deras virke ska användas till om 100 år.

För nog kan väl en bräda som är tätvuxen och håller i 300 år ha ett högre pris, än en bräda som är hårt framdriven och håller 30år?        

 

Skogsägare