Hållbarhet & Innovation

Tillsammans med Högskolan i Gävle, arbetar vi i ett flerårigt innovationsprojekt (Horizontal Lab), som finansieras av Tillväxtverket och Högskolan i Gävle, i syfte att arbeta med skogsresurser på nya hållbara sätt och att utveckla ett innovationskluster. Vi arbetar med nya produkter, nya sätt att ta hand om skogen och att arbeta tillsammans för att skapa mer arbetstillfällen och större värden genom att koppla skogsägares råvara med erbjudanden fram till slutkund. Vi samarbetar i projekt som skall leda till nya utbildningar, forskning och utveckling.

Kundcase

fetvedsproduktion

Utveckling av Fetvedsprodukter, tillsammans med företag i Voxkedjan och Högskolan i Gävle.

estetiska träprodukter

Utveckling av estetiska produkter, tillsammans med företag i Voxkedjan och Högskolan i Gävle.

kundcase #3

Testproduktion av Carl Malmsten-produkter som har ursprungsmärkning. (Läs mer här!)