Produkter

Här beskriver vi vad vi kan såga och åstadkomma med gedigen erfarenhet och den maskinpark som vi har idag;

Kundsågning – med våra tekniska möjligheter

Sefres har lång erfarenhet och kunskap, att tillsammans med kunder, såga helt enligt kunders önskemål för att använda råvaran optimalt, förse kunden med bästa möjliga produkter, och därför minska spill. Våra tekniska möjligheter:

Vi sågar med de flesta metoder, exempel:

Vi kan såga:

Vi kan Hyvla:

Vi kan Torka:

kundsågning

Möjlighet att erhålla VoxWood-certifiering

I samarbete med VokKedjan, har vi skapat en indelning i fem klasser för att göra det enklare för kunder. Denna indelning ser till träets traditionella sätt att se på kvalitet. Märkningen kan fås både på fraktsedel och genom QR-kodning.

Estetiska kvaliteter

Förutom detta kan också estetiska kvaliteter erbjudas på kundförfrågan. Estetiska kvaliteter kan till exempel vara kundönskemål om andra färgskalor som träet naturligen kan ha. De vanligaste är en blå ton eller en gul ton.

estetiskt bra trä
ursprungsmärkning av trä

Möjlighet att få produkten ursprungsmärkt med QR-kodning

Med ursprungsmärkning, arbetar vi med hela kedjan, från skogsägare fram till slutkund. Där det går att hitta produktens väg genom en QR-kod som dels kan finnas på leveranssedlar och dokument, men också kan följa med till en slutprodukt, kanske en möbel, och där finns som en etikett som kunden kan scanna själv med en mobiltelefon och hitta ursprungsinformation.