skogsägare Sefres

Skogsägare

processen

Med vårt arbete med VOXWOOD® - betalar vi mer för din skog.

Vi har tillsammans med VoxKedjan, utvecklat unika sätt att optimera en värdekedja från skogsägare till slutkunder, i syfte att skapa högre värde för alla i den kedjan. I ett pågående utvecklingsarbete med Högskolan i Gävle, i samarbete med Ovanåkers kommun och Biosfärområde Voxnadalen, utvecklas både utbildningar, brukarmetoder i skogen och portföljmetod för skogsägare.

Tillsammans med partners i VOXKEDJAN – skapas därför värden över generationer.

Vi hjälper till att utveckla skogsnäring tillsammans med partners.

Vi arbetar innovativt tillsammans, med en rad partners i Gävleborgs län. I ett utvecklingsprojekt i syfte att utveckla ett innovationskluster i Voxnadalen med omnejd, tar vi fram utbildningar, nya metoder att bruka sin skog, nya metoder att förvalta sin skog samt nya sätt att avverka sin skog.

Rådgivning & neutral utsyning.

Sefres använder sig av VoxKedjan's oberoende utsynare. kontakta gärna Martin Karlsson.

Martin Karlsson

Utsynare
070 624 6077